کلاس روم
کلاس روم

استاژ فنی هاپکیدو هوشین کیدو آقایان

هاپکیدو هوشین کیدو فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

Farzin Jamedarvish Farzin Jamedarvish مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.