کلاس روم
کلاس روم

کرسی های ترویجی

  • این کلاس در تاریخ 15 دی 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

دکتر مهدی امیدی دکتر مهدی امیدی ارائه دهنده
دکتر امین رضا عابدی نژاد دکتر امین رضا عابدی نژاد ناقد
دکتر ذبیح الله نعیمیان ‏ دکتر ذبیح الله نعیمیان ‏ ناقد
دکتر جواد عابدینی ‏ دکتر جواد عابدینی ‏ مدیر کرسی
این کلاس هیچ درسی ندارد.