کلاس روم
کلاس روم

کارگاه مشاوره دوپامین

کارگاه مبانی و فنون مشاوره دوپامین

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

استاد مهناز غلامزادگان استاد مهناز غلامزادگان مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.