کلاس روم
کلاس روم

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

دکتر فولادی دکتر فولادی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.