کلاس روم
کلاس روم

منطق و فلسفه راهنماچی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

حسین آخوندی حسین آخوندی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.