کلاس روم
کلاس روم

مباحث منابع انسانی

  • این کلاس در تاریخ 14 بهمن 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

سپهر نراقی پور سپهر نراقی پور مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.