کلاس روم
کلاس روم

فیزیک

  • این کلاس در تاریخ 22 تیر 1402 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

استاد رفیع زادگان استاد رفیع زادگان مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.