کلاس روم
کلاس روم

ارگونومی کار پرسنل ستاد

منظور از ارگونومی در محیط های صنعتی و اداری چیست؟

ارگونومی روشی است که نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های جسمی و ذهنی انسان‌ها، و محور و مرکزیت اصلی طراحی محصول مورد استفاده که در محیط و مشاغل اطراف او قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت ارگونومی تناسب بین انسان‌ها و کارهایی که می‌توانند انجام دهند، لوازمی که در این حین مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا حتی محیطی که در آن کار و زندگی می‌کنند، است.

اهمیت یادگیری ارگونومی در محیط های صنعتی و اداری چیست؟

ایجاد تناسب بین انسان‌ و کاری که انجام می‌دهند، لوازمی که در حین کار استفاده می‌کند و یا حتی محیطی که در آن کار و زندگی می‌کند، باعث کاهش استرس و آسایش بیشتری می‌شود که در نتیجه باعث افزایش کارایی در محیط‌های کاری خواهد شد. ارگونومی می‌تواند در حل مسائلی مانند مشکلات اجتماعی مربوط به ایمنی، بهداشت و… موثر باشد. با تحقیقات در این زمینه طراحان قادر هستند تا تجهیزات و شرایط مناسب و منطقی با انسان ایجاد کنند تا فشار کار با بدن افراد کاهش پیدا کند. در هنگام طراحی کار و محیط زندگی روزانه، می‌توان با توجه بیشتر به توانایی‌ها و محدودیت‌های انسانی، احتمال وقوع حوادث را کم کرد.

در این دوره چه چیزی یاد می‌گیریم؟

در این آموزش به مباحثی از جمله اهداف‌، کاربردها و فایده‌های ارگونومی، شاخه‌های اصلی ارگونومی، دلایل بروز خطرهای ارگونوميک، عوامل زيان‌آور محيط کار، مخاطره‌های تهدیدکننده سلامت کارکنان و موارد مشابه خواهیم

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

فراپخت فراپخت مدرس