کلاس روم
کلاس روم

زبان تخصصی تابستان/دکتر گنجی

  • این کلاس در تاریخ 24 آذر 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

مهدی گنجی مهدی گنجی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.