کلاس روم
کلاس روم

زبان تخصصی تابستان/دکتر گنجی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

مهدی گنجی مهدی گنجی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.