کلاس روم
کلاس روم

دوره آموزشی فاخر

  • این کلاس در تاریخ 9 مرداد 1402 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

حسین مطهرپارسا حسین مطهرپارسا مدرس
خانم دکتر بانشی خانم دکتر بانشی مدرس
دکتر سجاد مهدی زاده دکتر سجاد مهدی زاده مدرس