کلاس روم
کلاس روم

دوره آموزشی فاخر

  • این کلاس در تاریخ 24 دی 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

حسین مطهرپارسا حسین مطهرپارسا مدرس
خانم دکتر بانشی خانم دکتر بانشی مدرس
دکتر سجاد مهدی زاده دکتر سجاد مهدی زاده مدرس