کلاس روم
کلاس روم

تدریس فیزیک

  • این کلاس در تاریخ 1 شهریور 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

قاسم تمیمی قاسم تمیمی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.