کلاس روم
کلاس روم

تحلیل بازارهای مالی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

رضا رسولی رضا رسولی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.