کلاس روم
کلاس روم

تئوری مربیگری عمومی

  • این کلاس در تاریخ 11 تیر 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

دکتر صداقت دکتر صداقت مدرس
دکتر نباتی دکتر نباتی مدرس
دکتر صالحی دکتر صالحی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.