کلاس روم
کلاس روم

ایمنی در برق

  • این کلاس در تاریخ 3 بهمن 1402 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

محسن فرخی محسن فرخی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.