کلاس روم
کلاس روم

اهمیت سازمان کنترل تولید در صنعت هوایی

  • این کلاس در تاریخ 5 تیر 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

فرزاد فیروزیان فرزاد فیروزیان مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.