کلاس روم
کلاس روم

اتحادیه تسهیلگران

  • این کلاس در تاریخ 7 دی 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرسین کلاس

حسین زینتی فخرآباد حسین زینتی فخرآباد مدرس
رضا سلیمانگلی رضا سلیمانگلی مدرس
مهدی شفیعی مهدی شفیعی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.