کلاس روم
کلاس روم

آشکارسازی عیب-پسماندهای صنعتی در رودخانه‌ها

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

محمود مولا محمود مولا مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.