کلاس روم
کلاس روم

آشنایی با بازارهای مالی

  • این کلاس در تاریخ 10 شهریور 1401 بسته شده است.

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

حمید مشهدی حمید مشهدی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.