کلاس روم
کلاس روم

آشنایی با بازارهای مالی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

حمید مشهدی حمید مشهدی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.