کلاس روم
کلاس روم

آزمون و دوره داوری

درجه ۳-۲-۱ آقایان و بانوان هاپکیدو هوشین کیدو فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی

اطلاعات کلاس

مدرس کلاس

منصور قربانی منصور قربانی مدرس
این کلاس هیچ درسی ندارد.